Slovenský jazyk » Pravopis

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Pravopis

Dopĺňanie správnych i/y do slov, hľadanie pravopisných chýb.

TIP Inteligentný slovník slovenských slov

help
Doplňte chýbajúce písmená: L_st pln_ kr_vdy:


Pomalé načítavanie otázok ?