Slovenský jazyk » Pravopis

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Pravopis

Dopĺňanie správnych i/y do slov, hľadanie pravopisných chýb.

TIP Inteligentný slovník slovenských slov

help
Doplňte chýbajúce písmená: V moj_ch siedm_ch rokoch:


Pomalé načítavanie otázok ?