Slovenský jazyk » Pravopis

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Pravopis

Dopĺňanie správnych i/y do slov, hľadanie pravopisných chýb.

TIPY - učenie slovenčiny Pravopisné a gramatické cvičenia online Inteligentný slovník slovenských slov

help
Doplňte chýbajúce písmená: Vlk_ zav_li:


Pomalé načítavanie otázok ?