Anglický jazyk » Predložky » Predložky miesta

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Predložky » zvoliť podkategóriu

Anglické predložky: predložky miesta, predložky času, predložky pohybu. Kvízy sú formulované na spôsob dopĺňania predložiek do viet. V prípade, že nie je potrebná žiadna predložka, zadajte pomlčku.

help
Xavier was ... hospital for three months after his accident ... the freeway.


Pomalé načítavanie otázok ?