Anglický jazyk » Predložky » Predložky času

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Predložky » zvoliť podkategóriu

Anglické predložky: predložky miesta, predložky času, predložky pohybu. Kvízy sú formulované na spôsob dopĺňania predložiek do viet. V prípade, že nie je potrebná žiadna predložka, zadajte pomlčku.

help
Where were you ... 13 January?


Pomalé načítavanie otázok ?