Informatika » Počítače » Prípony súborov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Prípony súborov

Priradenie programov a súborov s ich príponami.

TIP IT slovník

help
Aké typy súborov majú príponu .ppt?


Pomalé načítavanie otázok ?