Slovenský jazyk » Príslovia a porekadlá

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Príslovia a porekadlá

Viete doplniť znenie najznámejších prísloví a porekadiel?

TIP Inteligentný slovník slovenských slov

help
Čo sa stalo, ...


Pomalé načítavanie otázok ?