Slovenský jazyk » Príslovia a porekadlá

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Príslovia a porekadlá

Viete doplniť znenie najznámejších prísloví a porekadiel?

TIPY - učenie slovenčiny Pravopisné a gramatické cvičenia online Inteligentný slovník slovenských slov

help
V zdravom tele ...


Pomalé načítavanie otázok ?