Dejiny » 1. svetová vojna

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » 1. svetová vojna

Prvá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z prvej svetovej vojny.

help
Posledný nemecký cisár, ktorý abdikoval na konci prvej svetovej vojny:


Pomalé načítavanie otázok ?