Dejiny » 1. svetová vojna

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » 1. svetová vojna

Prvá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z prvej svetovej vojny.

help
Ktorý štát nebol súčasťou Trojspolku?


Pomalé načítavanie otázok ?