Dejiny » 1. svetová vojna

Dejiny » 1. svetová vojna

Prvá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z prvej svetovej vojny.

Ktorý štát bojoval za Trojspolok?


Pomalé načítavanie otázok ?