Literatúra » Romantizmus na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Romantizmus na Slovensku

Najvýznamnejšie udalosti pre slovenský národ v období romantizmu, slovenská literatúra v období romantizmu a najvýznamnejší autori romantizmu: Ľudovít Štúr, Janko Kráľ ...

help
Autorom hrdinskej epickej básne „Mor ho!“ je:


Pomalé načítavanie otázok ?