Informatika » Počítačové siete » Sieťové zariadenia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » Sieťové zariadenia

Kvízy z oblastí sieťových zariadení: počítače, počítačové siete, router, switch, modem, hub, repeater, opakovač ... Rôzne otázky z problemtiky počítačových sietí, prepojenia počítačov a pod.

TIP IT slovník

help
Na akej vrstve OSI modelu pracuje router?


Pomalé načítavanie otázok ?