Geografia » Amerika - skratky štátov USA

Vybrať vedomostnú kategóriu » Geografia » Amerika - skratky štátov USA

Poznáte oficiálne poštové skratky pre štáty USA?

help
VT je oficiálna skratka štátu:


Pomalé načítavanie otázok ?
Baví vás geografia?
Navštívte online geografickú olympiádu
alebo geografia v digitálnej encyklopédii