Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne na Slovensku

Literárni autori a diela povojnovej slovenskej literatúry. Vplyv vojny a povojnových režimov na literatúru: protivojnová literatúra a boj proti totalitnému režimu.

help
Žáner diela Absolútny zákaz:


Pomalé načítavanie otázok ?