Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne na Slovensku

Literárni autori a diela povojnovej slovenskej literatúry. Vplyv vojny a povojnových režimov na literatúru: protivojnová literatúra a boj proti totalitnému režimu.

help
V ktorom meste sa otvorilo divadlo SNP?


Pomalé načítavanie otázok ?