Geografia » Slovensko - lokalizácia miest

Vybrať vedomostnú kategóriu » Geografia » Slovensko - lokalizácia miest

Kvízové otázky z lokalizácie okresných miest na Slovensku. Priradenie mesta do správneho kraja prípadne oblasti.

help
Kraj, v ktorom sa nachádza mesto Stará Ľubovňa:


Pomalé načítavanie otázok ?
Baví vás geografia?
Navštívte online geografickú olympiádu
alebo geografia v digitálnej encyklopédii