Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Otázky týkajúce sa osobností, vojen a chronológie starovekého Grécka, niekedy nazývané aj antické Grécko.

help
V ktorom roku prehrali Atény vojnu so Spartou?


Pomalé načítavanie otázok ?