Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Otázky týkajúce sa osobností, vojen a chronológie starovekého Grécka, niekedy nazývané aj antické Grécko.

help
V bitke pri Isse proti sebe bojovali:


Pomalé načítavanie otázok ?