Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Otázky týkajúce sa osobností, vojen a chronológie starovekého Grécka, niekedy nazývané aj antické Grécko.

Ako temné obdobie gréckych dejín označujeme obdobie v rokoch: