Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Starovek » Staroveké Grécko

Otázky týkajúce sa osobností, vojen a chronológie starovekého Grécka, niekedy nazývané aj antické Grécko.

help
Územie Iónov (Iónia) pozostávalo v 5. storočí p.n.l. zo zväzku:


Pomalé načítavanie otázok ?