Dejiny » Starovek » Staroveké národy Európy

Dejiny » Starovek » Staroveké národy Európy

Aké národy žili v Európe v období staroveku? Otázky týkajúce sa Keltov, Germánov a ďaľších európskych civilizácií.

Ako sa volalo posvätné písmo Germánov ?