Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Tu nájdete kvízové otázky z dejín Rímskej ríše.

Koľko kráľov vládlo podľa legendárneho podania rímskych dejín od založenia mesta po zrodenie rímskej republiky ?


Pomalé načítavanie otázok ?