Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Tu nájdete kvízové otázky z dejín Rímskej ríše.

help
Podľa povesti mesto Rím založili:


Pomalé načítavanie otázok ?