Filozofia » Stredoveká filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Stredoveká filozofia

Overte si úroveň Vašich vedomostí z filozofických názorov stredoveku.

help
Avicenna vo svojom filozofickom učení nadväzoval na:


Pomalé načítavanie otázok ?