Hudobná teória » Stupnice

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Stupnice

Aké stupnice poznáme? Ako sa delia? Aké majú vlastnosti? Otestujte svoje vedomosti!

help
Cigánska stupnica má dva základné tvary:


Pomalé načítavanie otázok ?