Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne vo svete

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne vo svete

Literárni autori a diela povojnovej svetovej literatúry. Vplyv vojny a povojnových režimov na literatúru: protivojnová literatúra, disidentská literatúra...

help
Kto je autorom diela 1984?


Pomalé načítavanie otázok ?