Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne vo svete

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Literatúra po 2. svetovej vojne vo svete

Literárni autori a diela povojnovej svetovej literatúry. Vplyv vojny a povojnových režimov na literatúru: protivojnová literatúra, disidentská literatúra...

help
Štát, v ktorom sa vyvinul literárny smer: skupina 47


Pomalé načítavanie otázok ?