Literatúra » Teória literatúry

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Teória literatúry

Otázky z teórie literatúry: literárne druhy, literárne žánre, literárne formy, literárne umelecké prostriedky ...

help
Román - charakteristika:


Pomalé načítavanie otázok ?