Slovenský jazyk » Teória

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Teória

Teória slovenského jazyka: slovné druhy, vetné členy, gramatika

TIP Inteligentný slovník slovenských slov

help
Ako sa nazýva jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá vetnou skladbou a vetnými členmi?


Pomalé načítavanie otázok ?