Tvorba softvéru » Jazyk SQL - príklady

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

Tutoriály na tvorbu webov: online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

help
SQL príkaz na výber obcí, ktoré majú názov z menej ako 5 písmen:


Pomalé načítavanie otázok ?