Tvorba softvéru » UML a diagramy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

help
Koľko entít opisuje jeden diagram prípadov použitia?


Pomalé načítavanie otázok ?