Tvorba softvéru » Jazyk SQL - príklady

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

help
SQL príkaz na pripočítanie 100 obyvateľov k stĺpcu pocetObyvatelov:


Pomalé načítavanie otázok ?