Tvorba softvéru » HTML

Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

Tutoriály na tvorbu webov: online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Ktorý tag slúži na vnorený rámec?