Dejiny » Uhorsko

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Uhorsko

Otestujte sa z Vašich vedomostí o uhorských kráľoch a kniežatách, o najvýznamnejších zákonoch a vojnách.

help
Od bitky pri Moháči až po zánik Uhorska v ňom vládli:


Pomalé načítavanie otázok ?