Medicína a zdravie » Úvod do medicíny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Medicína a zdravie » Úvod do medicíny

Ovládate základné pojmy používané v medicíne? Vyskúšajte, ako na tom ste!

help
Diagnóza stanovená za života pacienta sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?