Hudobná teória » Základy akustiky v hudbe

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Základy akustiky v hudbe

Čo je zvuk? Ako vzniká a ako sa šíri pri počúvaní hudby?

help
Podľa typu kmitania zdroja zvuku rozoznávame zvuky:


Pomalé načítavanie otázok ?