Hudobná teória » Základy akustiky v hudbe

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Základy akustiky v hudbe

Čo je zvuk? Ako vzniká a ako sa šíri pri počúvaní hudby?

help
Koľko základných vlastností tónu rozoznávame v hudbe z akustického hľadiska?


Pomalé načítavanie otázok ?