Právo » Základy práva

Vybrať vedomostnú kategóriu » Právo » Základy práva

Základné pojmy a vymedzenia v práve: právna norma, zákon, platnosť zákona, účinnosť zákona...

help
Protiprávny úkon z nedbanlivosti - vedomý:


Pomalé načítavanie otázok ?