Zoológia » Jednobunkovce

Vybrať vedomostnú kategóriu » Zoológia » zvoliť podkategóriu

Náuka o zvieratách a živočíchoch. Vedomostné otázky o rôznych živočíchoch: cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby, hmyz aj najmenšie existujúce organizmy - jednobunkovce.

help
Vyberte nepravdivé tvrdenie o tele jednobunkovcov:


Pomalé načítavanie otázok ?