Zoológia » Systematika živočíchov » Systematické jednotky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Zoológia » zvoliť podkategóriu

Náuka o zvieratách a živočíchoch. Vedomostné otázky o rôznych živočíchoch: cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby, hmyz aj najmenšie existujúce organizmy - jednobunkovce.

help
Vtáky:


Pomalé načítavanie otázok ?