Cvičenia na učenie ukrajinského jazyka

Hry na učenie ukrajinčiny - slovenčiny.

Abeceda

A, B, C
Hádanie písmen ukrajinskej abecedy (ukrajinská cyrilika) a priraďovanie znakov/výslovnosti slovenskej abecedy.
Čísla

1, 2, 3
Hádanie ukrajinských čísiel a priraďovanie k slovenčine.