Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom


Typ vysokej školy: súkromná
Rok založenia: 2006
Adresa: Dubnica nad Váhom
Webová stránka školy: http://www.dti.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 845 314 531 845
2010 0 0 0 1067 451 616 1067
2011 0 0 0 1296 542 754 1296
2012 0 0 0 1537 622 915 1537
2013 13 3 10 2037 869 1168 2050
2014 48 8 40 1508 659 849 1556
2015 81 15 66 1277 539 738 1358
2016 115 41 74 848 367 481 963
2017 47 13 34 475 218 257 522
Spolu 304 80 224 10890 4581 6309 11194

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 845 314 531 845
2010 0 0 0 1067 451 616 1067
2011 0 0 0 1296 542 754 1296
2012 0 0 0 1537 622 915 1537
2013 13 3 10 2037 869 1168 2050
2014 48 8 40 1508 659 849 1556
2015 81 15 66 1277 539 738 1358
2016 115 41 74 848 367 481 963
2017 47 13 34 475 218 257 522
Spolu 304 80 224 10890 4581 6309 11194

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme