Fakulta práva PEVŠ - FP PEVŠ


Adresa: , Bratislava
Webová stránka: http://www.paneurouni.com

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Medzinárodné právo Medzinárodné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné právo Medzinárodné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 404 173 231 458 217 241 862
2011 418 206 212 564 228 336 982
2012 470 197 273 262 117 145 732
2013 471 221 250 506 201 305 977
2014 491 207 284 426 204 222 917
2015 467 221 246 390 169 221 857
2016 270 114 156 334 144 190 604
2017 178 87 91 158 85 73 336
Spolu 3169 1426 1743 3098 1365 1733 6267

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 3 1 2 4 2 2 7
2012 12 6 6 13 8 5 25
2013 7 4 3 7 4 3 14
2014 20 9 11 18 9 9 38
2015 11 6 5 22 13 9 33
2016 9 5 4 11 5 6 20
2017 17 8 9 16 10 6 33
Spolu 79 39 40 91 51 40 170

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 1301 605 696 1498 502 633 2799
2011 1410 643 767 1418 425 557 2828
2012 1360 622 738 1207 356 436 2567
2013 1273 590 683 1033 296 322 2306
2014 1061 504 557 807 221 259 1868
2015 572 285 287 650 158 171 1222
2016 399 199 200 440 127 133 839
2017 340 176 164 342 108 124 682
Spolu 7716 3624 4092 7395 2193 2635 15111

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 24 13 11 85 32 45 109
2011 40 18 22 101 46 46 141
2012 47 23 24 64 33 29 111
2013 54 27 27 74 38 33 128
2014 59 30 29 85 41 37 144
2015 42 21 21 68 34 30 110
2016 26 13 13 57 31 22 83
2017 10 8 2 50 28 18 60
Spolu 302 153 149 584 283 260 886

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2010 50 35 15 17 9 5 5 0 1 2 55.98
2011 54 37 17 15 13 3 1 2 0 1 52.37
2012 50 33 17 14 13 6 4 2 1 1 51.34
2013 53 36 17 11 15 13 11 2 4 4 43.51
2014 45 30 15 5 14 12 10 2 5 3 41.51
2015 42 27 15 10 13 13 12 1 4 5 29.1
2017 22 12 10 4 8 9 6 3 3 2 31

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 200 563 181 180 200 384 505 501
2011 0 423 165 121 0 172 254 160
2012 0 313 241 162 0 111 90 65
2013 0 286 183 128 0 134 97 58
2014 0 215 163 91 0 215 163 91
2015 300 161 122 59 300 169 128 51
2016 200 100 85 51 200 132 107 67
2017 200 231 220 124 200 308 304 142

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 200 223 224 216 200 195 194 161
2011 20 230 229 219 0 171 172 147
2012 0 259 259 243 0 128 128 118
2013 0 227 224 216 0 131 126 91
2014 350 163 162 154 0 71 70 57
2015 300 116 116 93 300 97 93 60
2016 200 101 98 82 200 80 72 54
2017 200 173 172 144 200 101 92 80