Rebríček vysokých škôl

Aktuálne rebríčky vysokých škôl obsahujú štatisitkcé informácie o vysokých školách za posledný rok. Tieto údaje majú len informatívny charakter a nepovažujeme za vhodné klásť vysoký dôraz na všetky parametre, keďže ide o spriemerované dáta zo všetkých fakúlt vysokých škôl. Pri výbere fakulty treba zohľadniť najmä informácie konkrétnej fakulty.

základný prehľad | denné štúdium | externé štúdium

Škola Rok vzniku Učitelia * Učitelia * Študenti1+2 Študenti3 Absolventi1+2 Absolventi3 Pomer štud/učit Pomer prihlášky/prijatí
Univerzita Komenského v Bratislave 1919 1905 312 23022 2088 6880 454 12.09 1.74
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1937 1018 118 13267 1022 3998 242 13.03 1.14
Žilinská univerzita v Žiline 1960 607 39 8411 381 2637 106 13.86 1.2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 2003 292 25 8192 310 4573 33 28.05 1.14
Prešovská univerzita v Prešove 1997 511 68 8852 364 2990 85 17.32 1.41
Technická univerzita v Košiciach 1952 773 50 9084 629 3454 140 11.75 1.09
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1991 523 45 8675 367 3167 89 16.59 1.28
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 1952 444 23 7999 249 2873 91 18.02 1.14
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1959 524 31 8681 313 3266 75 16.57 1.28
Ekonomická univerzita v Bratislave 1940 525 45 8167 301 3152 69 15.56 1.5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1959 627 95 6923 557 1961 107 11.04 1.63
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1997 308 36 6009 165 1865 26 19.51 1.22
Trnavská univerzita v Trnave 1992 280 45 4996 198 1726 67 17.84 1.27
Katolická univerzita v Ružomberku 2000 359 65 4388 275 1836 63 12.22 1.26
Technická univerzita vo Zvolene 1952 230 18 3359 122 1184 43 14.6 1.03
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2004 62 20 2980 0 1431 0 48.06 1.1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1997 131 34 2660 40 895 23 20.31 1.1
Paneurópska vysoká škola v Bratislave 2004 112 21 2643 168 1481 52 23.6 1.11
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2005 32 5 304 4 168 2 9.5 1.18
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 2006 63 12 2180 0 1358 0 34.6 0.8
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2002 258 216 2144 139 684 26 8.31 3.26
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1970 202 13 1985 145 370 12 9.83 1.6
Univerzita J. Selyeho v Komárne 2004 99 14 1701 31 636 9 17.18 1.09
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2006 26 0 1369 0 885 0 52.65 1.16
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1992 93 3 1154 69 530 19 12.41 4.14
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1949 144 94 947 69 333 19 6.58 2.62
Vysoká škola Danubius 2005 46 19 1146 11 802 18 24.91 1.29
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 1999 30 8 887 22 177 6 29.57 1.07
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1997 106 29 491 54 164 17 4.63 2.35
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949 106 9 559 61 177 18 5.27 2.75
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 2005 26 1 612 0 359 0 23.54 1
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 2011 8 22 142 0 45 0 17.75 1.63
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 2006 5 7 50 0 7 0 10 1.33
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 2012 15 0 0 1.48
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 2011 8 8 32 0 6 0 4 1.08
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1993 68 0 337 66 90 3 4.96 0