Rebríček vysokých škôl - denné štúdium

Aktuálne rebríčky vysokých škôl obsahujú štatisitkcé informácie o vysokých školách za posledný rok. Tieto údaje majú len informatívny charakter a nepovažujeme za vhodné klásť vysoký dôraz na všetky parametre, keďže ide o spriemerované dáta zo všetkých fakúlt vysokých škôl. Pri výbere fakulty treba zohľadniť najmä informácie konkrétnej fakulty.

základný prehľad | denné štúdium | externé štúdium

Škola Muži1+2 Ženy1+2 Spolu1+2 Muži3 Ženy3 Spolu3
Univerzita Komenského v Bratislave 1809 4012 5821 114 172 286
Slovenská technická univerzita v Bratislave 2588 1404 3992 107 48 155
Žilinská univerzita v Žiline 1524 847 2371 55 32 87
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 196 544 740 0 0 0
Prešovská univerzita v Prešove 502 1814 2316 21 30 51
Technická univerzita v Košiciach 1931 1029 2960 64 32 96
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 679 1666 2345 21 43 64
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 899 1373 2272 29 34 63
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 528 1888 2416 16 27 43
Ekonomická univerzita v Bratislave 893 1719 2612 18 25 43
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 512 1238 1750 23 51 74
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 358 1060 1418 6 8 14
Trnavská univerzita v Trnave 249 980 1229 9 20 29
Katolická univerzita v Ružomberku 248 968 1216 10 23 33
Technická univerzita vo Zvolene 500 430 930 18 14 32
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 110 150 260 0 0 0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 241 338 579 9 13 22
Paneurópska vysoká škola v Bratislave 337 461 798 9 9 18
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31 36 67 0 0 0
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 15 66 81 0 0 0
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 76 188 264 2 3 5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 61 284 345 1 8 9
Univerzita J. Selyeho v Komárne 195 309 504 3 1 4
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 307 156 463 0 0 0
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 116 126 242 0 0 0
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 148 185 333 8 7 15
Vysoká škola Danubius 66 81 147 0 0 0
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 51 56 107 0 0 0
Akadémia umení v Banskej Bystrici 73 91 164 6 3 9
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 76 101 177 7 7 14
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 58 123 181 0 0 0
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 19 26 45 0 0 0
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 3 4 7 0 0 0
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 0 0 0 0 0 0
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 5 1 6 0 0 0
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 41 8 49 0 0 0