Rebríček vysokých škôl - externé štúdium

Aktuálne rebríčky vysokých škôl obsahujú štatisitkcé informácie o vysokých školách za posledný rok. Tieto údaje majú len informatívny charakter a nepovažujeme za vhodné klásť vysoký dôraz na všetky parametre, keďže ide o spriemerované dáta zo všetkých fakúlt vysokých škôl. Pri výbere fakulty treba zohľadniť najmä informácie konkrétnej fakulty.

základný prehľad | denné štúdium | externé štúdium

Škola Muži1+2 Ženy1+2 Spolu1+2 Muži3 Ženy3 Spolu3 Muži3e Ženy3e Spolu3e
Univerzita Komenského v Bratislave 340 719 1059 68 52 120 14 34 48
Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 0 6 44 19 63 15 9 24
Žilinská univerzita v Žiline 142 124 266 17 2 19 0 0 0
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 673 3160 3833 18 15 33 0 0 0
Prešovská univerzita v Prešove 152 522 674 11 23 34 0 0 0
Technická univerzita v Košiciach 297 197 494 32 6 38 4 2 6
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 235 587 822 13 11 24 1 0 1
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 244 357 601 15 11 26 0 2 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 214 636 850 11 18 29 0 3 3
Ekonomická univerzita v Bratislave 169 371 540 13 13 26 0 0 0
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 61 150 211 15 14 29 2 2 4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 137 310 447 4 8 12 0 0 0
Trnavská univerzita v Trnave 83 414 497 17 18 35 1 2 3
Katolická univerzita v Ružomberku 67 553 620 16 14 30 0 0 0
Technická univerzita vo Zvolene 141 113 254 3 6 9 2 0 2
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 374 797 1171 0 0 0 0 0 0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 101 215 316 0 1 1 0 0 0
Paneurópska vysoká škola v Bratislave 297 386 683 19 15 34 0 0 0
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 39 62 101 2 0 2 0 0 0
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 539 738 1277 0 0 0 0 0 0
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 88 332 420 7 14 21 0 0 0
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 17 25 0 2 2 0 1 1
Univerzita J. Selyeho v Komárne 27 105 132 4 1 5 0 0 0
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 288 134 422 0 0 0 0 0 0
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 216 72 288 11 8 19 0 0 0
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 0 0 0 3 1 4 0 0 0
Vysoká škola Danubius 291 364 655 10 8 18 0 0 0
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 28 42 70 5 1 6 0 0 0
Akadémia umení v Banskej Bystrici 0 0 0 4 4 8 0 0 0
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0 0 0 1 3 4 0 0 0
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 61 117 178 0 0 0 0 0 0
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 4 11 15 0 0 0 0 0 0
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 35 6 41 3 0 3 0 0 0