Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1952
Adresa: Nitra
Webová stránka školy: http://www.uniag.sk

(pôvodne Vysoká škola poľn. v Nitre, v roku 1992 časť Nitrianskej univerzity)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2261 931 1330 1222 435 787 3483
2010 2378 914 1464 982 344 638 3360
2011 2351 947 1404 929 361 568 3280
2012 2203 855 1348 848 318 530 3051
2013 2384 937 1447 791 311 480 3175
2014 2142 836 1306 679 295 384 2821
2015 2272 899 1373 601 244 357 2873
2016 2158 805 1353 568 253 315 2726
2017 2058 810 1248 420 191 229 2478
Spolu 20207 7934 12273 7040 2752 4288 27247

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 79 38 41 51 28 23 132
2010 65 27 38 65 40 25 138
2011 71 34 37 29 19 10 100
2012 73 33 40 38 22 16 113
2013 69 31 38 22 13 9 94
2014 60 26 34 34 23 11 96
2015 63 29 34 26 15 11 91
2016 49 16 33 17 8 9 76
2017 33 17 16 21 15 6 55
Spolu 562 251 311 303 183 120 895

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2261 931 1330 1222 435 787 3483
2010 2378 914 1464 982 344 638 3360
2011 2351 947 1404 929 361 568 3280
2012 2203 855 1348 848 318 530 3051
2013 2384 937 1447 791 311 480 3175
2014 2142 836 1306 679 295 384 2821
2015 2272 899 1373 601 244 357 2873
2016 2158 805 1353 568 253 315 2726
2017 2058 810 1248 420 191 229 2478
Spolu 20207 7934 12273 7040 2752 4288 27247

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 79 38 41 51 28 23 132
2010 65 27 38 65 40 25 138
2011 71 34 37 29 19 10 100
2012 73 33 40 38 22 16 113
2013 69 31 38 22 13 9 94
2014 60 26 34 34 23 11 96
2015 63 29 34 26 15 11 91
2016 49 16 33 17 8 9 76
2017 33 17 16 21 15 6 55
Spolu 562 251 311 303 183 120 895

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme