Stredoeurópska vysoká škola v Skalici


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2005
Adresa: Skalica
Webová stránka školy: http://www.sevs.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 65 18 47 150 36 114 215
2010 85 30 55 157 47 110 242
2011 133 50 83 242 62 180 375
2012 173 70 103 218 73 145 391
2013 107 41 66 201 64 137 308
2014 106 51 55 187 75 112 293
2015 67 31 36 101 39 62 168
2016 55 26 29 98 49 49 153
2017 38 15 23 48 24 24 86
Spolu 829 332 497 1402 469 933 2231

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 2 0 2 4 3 1 6
2014 0 0 0 3 2 1 3
2015 0 0 0 2 2 0 2
2016 0 0 0 2 2 0 2
2017 0 0 0 4 4 0 4
Spolu 2 0 2 15 13 2 17

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 65 18 47 150 36 114 215
2010 85 30 55 157 47 110 242
2011 133 50 83 242 62 180 375
2012 173 70 103 218 73 145 391
2013 107 41 66 201 64 137 308
2014 106 51 55 187 75 112 293
2015 67 31 36 101 39 62 168
2016 55 26 29 98 49 49 153
2017 38 15 23 48 24 24 86
Spolu 829 332 497 1402 469 933 2231

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 2 0 2 4 3 1 6
2014 0 0 0 3 2 1 3
2015 0 0 0 2 2 0 2
2016 0 0 0 2 2 0 2
2017 0 0 0 4 4 0 4
Spolu 2 0 2 15 13 2 17

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme