aplikovaná a environmentálna geofyzika - študijný odbor

Kód študijného odboru: 1201T01

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 11

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 0

Absolventi študijného odboru aplikovaná a environmentálna geofyzika v priebehu posledných rokov

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Absolventi študijného odboru aplikovaná a environmentálna geofyzika - muži, ženy, denné a externé štúdium

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia

žiadni absolventi v tomto štúdiu