ban.geol.a geol.pr.-technol.v naftáren.a plynáren.priem. - študijný odbor

Kód študijného odboru: 2121R08

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 89

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 0

Absolventi študijného odboru ban.geol.a geol.pr.-technol.v naftáren.a plynáren.priem. v priebehu posledných rokov

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Absolventi študijného odboru ban.geol.a geol.pr.-technol.v naftáren.a plynáren.priem. - muži, ženy, denné a externé štúdium

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia

žiadni absolventi v tomto štúdiu