Stavebníctvo, geodézia a kartografia - študijný odbor

Kód študijného odboru: 36

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 13987

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 490

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia