Lesnícka fakulta TU - LesF TU Z


Adresa: Masarykova 2117/24, 96053 Zvolen
Webová stránka: http://www.tuzvo.sk/lf

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Arboristika a komunálne lesníctvo Lesníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Arboristika a komunálne lesníctvo Lesníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Lesníctvo Lesníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Lesníctvo Lesníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Lesníctvo Lesníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Adaptívne lesníctvo Lesníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Adaptívne lesníctvo Lesníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekológia lesa Lesníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekológia lesa Lesníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve Lesníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve Lesníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Lesnícke technológie Lesnícke technológie externá 3 Inžinier (Ing.)
Lesnícke technológie Lesnícke technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Lesníctvo Lesníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Lesníctvo Lesníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Lesníctvo a manažment zveri Lesníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Adaptívne lesníctvo a manažment zveri Pestovanie lesa externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Adaptívne lesníctvo a manažment zveri Pestovanie lesa denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Poľovníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekosystémové služby lesov Ekosystémové služby lesov externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekosystémové služby lesov Ekosystémové služby lesov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska úprava lesov Hospodárska úprava lesov externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska úprava lesov Hospodárska úprava lesov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska úprava lesov Hospodárska úprava lesov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícka fytológia Lesnícka fytológia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícka fytológia Lesnícka fytológia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícka fytológia Lesnícka fytológia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícka fytológia Lesnícka fytológia externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícka fytológia Lesnícka fytológia externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícke meliorácie Hydromeliorácie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícke meliorácie Hydromeliorácie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícke technológie Lesnícke technológie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Lesnícke technológie Lesnícke technológie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pestovanie a ochrana lesa Pestovanie lesa externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pestovanie a ochrana lesa Pestovanie lesa denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pestovanie a ochrana lesa Pestovanie lesa externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technika a technológie lesníckej výroby Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technika a technológie lesníckej výroby Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 251 191 60 56 42 14 307
2010 186 141 45 80 55 25 266
2011 190 151 39 77 59 18 267
2012 187 147 40 70 58 12 257
2013 185 146 39 73 55 18 258
2014 194 154 40 57 45 12 251
2015 196 152 44 52 44 8 248
2016 191 149 42 60 51 9 251
2017 185 143 42 50 42 8 235
2018 180 144 36 51 43 8 231
Spolu 1945 1518 427 626 494 132 2571

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 7 4 3 10 6 4 17
2010 21 16 5 19 16 3 40
2011 12 3 9 7 7 0 19
2012 13 7 6 5 4 1 18
2013 13 6 7 6 5 1 20
2014 17 15 2 9 7 2 26
2015 11 6 5 0 0 0 11
2016 6 4 2 0 0 0 6
2017 7 3 4 1 1 0 8
2018 6 3 3 2 2 0 8
Spolu 113 67 46 59 48 11 173

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 734 592 142 312 229 77 1046
2010 733 585 148 281 213 65 1014
2011 676 534 142 256 198 55 932
2012 641 514 127 221 174 46 862
2013 659 534 125 204 170 33 863
2014 691 551 140 188 160 28 879
2015 618 494 124 190 161 28 808
2016 584 462 122 156 131 25 740
2017 549 432 117 149 122 27 698
Spolu 5885 4698 1187 1957 1558 384 7842

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 47 25 22 41 36 5 88
2010 48 23 25 38 33 5 86
2011 49 30 19 32 28 4 81
2012 47 29 18 26 22 4 73
2013 36 26 10 19 16 3 55
2014 26 13 13 6 6 0 32
2015 23 11 12 8 7 0 31
2016 25 15 10 6 4 1 31
2017 25 15 10 5 4 0 30
Spolu 326 187 139 181 156 22 507

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 72 60 12 15 19 4 4 0 2 2 14.53
2010 69 58 11 13 20 3 2 1 1 2 14.7
2011 66 57 9 12 21 2 2 0 0 2 14.12
2012 67 58 9 13 21 3 3 0 0 2 12.87
2013 65 58 7 14 19 1 0 1 0 1 13.28
2014 60 52 8 13 20 3 2 1 0 2 14.65
2015 60 52 8 13 19 3 2 1 0 2 13.47
2016 59 50 9 13 19 3 2 1 0 2 12.54
2017 56 47 9 12 19 5 5 0 0 1 12.46
2018 55 46 9 13 19 9 7 2 0 1 0

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 270 275 238 178 100 106 95 80
2009 240 226 194 151 100 91 81 71
2010 250 274 242 197 75 84 76 67
2011 270 278 238 182 90 92 84 69
2012 270 224 207 158 90 54 51 42
2013 230 267 245 200 60 84 84 70
2014 230 280 260 216 60 73 72 58
2015 230 226 205 167 60 69 64 54
2016 240 219 201 161 60 52 47 39
2017 210 180 162 139 60 57 53 37

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 250 104 104 99 80 68 67 63
2009 250 151 135 126 80 71 61 59
2010 250 100 98 95 90 60 59 56
2011 200 83 81 76 80 49 49 46
2012 170 109 106 105 80 48 46 41
2013 180 117 114 108 65 47 46 43
2014 180 109 107 106 65 39 36 31
2015 180 87 87 84 65 36 35 33
2016 210 92 90 90 50 25 25 23
2017 165 107 107 105 50 31 31 30