Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1997
Adresa: Trenčín
Webová stránka školy: http://www.tnuni.sk

(do 15. mája 2002 Trenčianska univerzita v Trenčíne)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1396 491 905 1185 302 883 2581
2010 1328 492 836 1352 306 1046 2680
2011 1197 409 788 1294 314 980 2491
2012 982 349 633 608 138 470 1590
2013 805 328 477 508 126 382 1313
2014 902 321 581 462 101 361 1364
2015 579 241 338 316 101 215 895
2016 700 211 489 292 97 195 992
2017 584 202 382 233 70 163 817
2018 497 164 333 132 73 59 629
Spolu 8970 3208 5762 6382 1628 4754 15352

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 8 4 10 7 3 22
2010 4 1 3 9 7 2 13
2011 5 1 4 4 3 1 9
2012 21 9 12 5 3 2 26
2013 25 8 17 4 3 1 29
2014 14 6 8 0 0 0 14
2015 22 9 13 1 0 1 23
2016 12 6 6 1 1 0 13
2017 1 1 0 4 2 2 5
2018 3 0 3 1 1 0 4
Spolu 119 49 70 39 27 12 158

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1396 491 905 1185 302 883 2581
2010 1328 492 836 1352 306 1046 2680
2011 1197 409 788 1294 314 980 2491
2012 982 349 633 608 138 470 1590
2013 805 328 477 508 126 382 1313
2014 902 321 581 462 101 361 1364
2015 579 241 338 316 101 215 895
2016 700 211 489 292 97 195 992
2017 584 202 382 233 70 163 817
2018 497 164 333 132 73 59 629
Spolu 8970 3208 5762 6382 1628 4754 15352

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 8 4 10 7 3 22
2010 4 1 3 9 7 2 13
2011 5 1 4 4 3 1 9
2012 21 9 12 5 3 2 26
2013 25 8 17 4 3 1 29
2014 14 6 8 0 0 0 14
2015 22 9 13 1 0 1 23
2016 12 6 6 1 1 0 13
2017 1 1 0 4 2 2 5
2018 3 0 3 1 1 0 4
Spolu 119 49 70 39 27 12 158

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme