Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1997
Adresa: Trenčín
Webová stránka školy: http://www.tnuni.sk

(do 15. mája 2002 Trenčianska univerzita v Trenčíne)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1396 491 905 1185 302 883 2581
2010 1328 492 836 1352 306 1046 2680
2011 1197 409 788 1294 314 980 2491
2012 982 349 633 608 138 470 1590
2013 805 328 477 508 126 382 1313
2014 902 321 581 462 101 361 1364
2015 579 241 338 316 101 215 895
2016 700 211 489 292 97 195 992
2017 584 202 382 233 70 163 817
Spolu 8473 3044 5429 6250 1555 4695 14723

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 8 4 10 7 3 22
2010 4 1 3 9 7 2 13
2011 5 1 4 4 3 1 9
2012 21 9 12 5 3 2 26
2013 25 8 17 4 3 1 29
2014 14 6 8 0 0 0 14
2015 22 9 13 1 0 1 23
2016 12 6 6 1 1 0 13
2017 1 1 0 4 2 2 5
Spolu 116 49 67 38 26 12 154

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1396 491 905 1185 302 883 2581
2010 1328 492 836 1352 306 1046 2680
2011 1197 409 788 1294 314 980 2491
2012 982 349 633 608 138 470 1590
2013 805 328 477 508 126 382 1313
2014 902 321 581 462 101 361 1364
2015 579 241 338 316 101 215 895
2016 700 211 489 292 97 195 992
2017 584 202 382 233 70 163 817
Spolu 8473 3044 5429 6250 1555 4695 14723

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 8 4 10 7 3 22
2010 4 1 3 9 7 2 13
2011 5 1 4 4 3 1 9
2012 21 9 12 5 3 2 26
2013 25 8 17 4 3 1 29
2014 14 6 8 0 0 0 14
2015 22 9 13 1 0 1 23
2016 12 6 6 1 1 0 13
2017 1 1 0 4 2 2 5
Spolu 116 49 67 38 26 12 154

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme