Právnická fakulta TTU - PraF TTU


Adresa: Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Webová stránka: http://iuridica.truni.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 3 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 3 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Pracovné právo Pracovné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 481 146 335 10 7 3 491
2010 460 162 298 27 16 11 487
2011 548 193 355 138 46 92 686
2012 499 197 302 115 52 63 614
2013 423 171 252 147 51 96 570
2014 408 163 245 134 57 77 542
2015 283 113 170 101 48 53 384
2016 270 109 161 104 41 63 374
2017 230 79 151 59 23 36 289
Spolu 3602 1333 2269 835 341 494 4437

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 3 1 11 6 5 15
2010 6 4 2 20 13 7 26
2011 7 4 3 4 3 1 11
2012 10 7 3 2 1 1 12
2013 11 8 3 15 10 5 26
2014 8 4 4 20 8 12 28
2015 2 1 1 18 9 9 20
2016 4 3 1 15 6 9 19
2017 5 3 2 16 8 8 21
Spolu 57 37 20 121 64 57 178

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1382 523 859 512 213 297 1894
2010 1285 509 776 620 277 338 1905
2011 1187 490 697 633 282 345 1820
2012 1129 467 662 605 246 354 1734
2013 1015 437 578 452 211 237 1467
2014 824 334 490 347 155 189 1171
2015 753 297 456 262 118 139 1015
2016 719 280 439 223 104 116 942
2017 689 258 431 195 91 99 884
Spolu 8983 3595 5388 3849 1697 2114 12832

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 23 15 8 25 12 12 48
2010 36 25 11 64 37 26 100
2011 34 23 11 84 40 42 118
2012 26 16 10 85 42 41 111
2013 19 12 7 78 34 43 97
2014 17 12 5 68 33 35 85
2015 19 14 5 49 24 25 68
2016 18 10 8 55 28 26 73
2017 20 11 9 48 26 22 68
Spolu 212 138 74 556 276 272 768

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 49 31 18 10 3 11 5 6 1 0 38.65
2010 60 41 19 11 2 18 9 9 1 0 31.75
2011 59 39 20 10 7 12 7 5 1 0 30.85
2012 57 36 21 10 8 13 7 6 1 1 30.42
2013 50 33 17 8 9 20 12 8 2 1 29.34
2014 58 37 21 8 11 12 7 5 1 0 20.19
2015 50 33 17 7 12 6 5 1 1 0 20.3
2016 47 31 16 7 14 7 5 2 1 1 20.04
2017 43 27 16 7 14 10 9 1 1 1 20.56

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 300 1554 480 352 150 292 410 312
2009 300 1535 427 308 200 514 328 250
2010 150 1055 224 152 200 432 335 265
2011 150 854 288 140 200 371 289 207
2012 150 746 294 188 200 279 208 170
2013 150 575 407 207 150 168 132 101
2014 150 440 350 177 150 148 121 88
2015 150 377 332 170 100 115 93 63
2016 150 353 268 170 100 83 69 62
2017 150 264 223 171 50 55 48 40

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 300 215 213 208 150 15 13 9
2009 300 258 258 255 200 75 65 41
2010 260 258 249 249 60 48 44 41
2011 344 355 346 340 134 141 134 118
2012 250 321 307 299 100 142 128 111
2013 150 183 167 161 100 102 81 59
2014 100 158 144 138 80 94 76 67
2015 100 164 152 131 80 74 65 49
2016 100 159 156 145 50 45 44 37
2017 100 122 118 115 50 42 39 36