Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1959
Adresa: Košice
Webová stránka školy: http://www.upjs.sk

(vznikla z pobočky lek. fakulty UK založenej roku 1948)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1736 470 1266 144 66 78 1880
2010 1746 530 1216 183 41 142 1929
2011 1938 559 1379 326 84 242 2264
2012 2010 564 1446 295 67 228 2305
2013 2165 597 1568 275 76 199 2440
2014 1737 496 1241 258 46 212 1995
2015 1750 512 1238 211 61 150 1961
2016 1619 474 1145 168 57 111 1787
2017 1538 469 1069 123 29 94 1661
2018 1436 451 985 77 26 51 1513
Spolu 17675 5122 12553 2060 553 1507 19735

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 42 14 28 26 14 12 74
2010 53 25 28 48 25 23 109
2011 38 20 18 29 13 16 72
2012 53 20 33 26 8 18 87
2013 71 24 47 34 17 17 112
2014 77 24 53 34 16 18 117
2015 74 23 51 29 15 14 107
2016 58 26 32 34 17 17 95
2017 70 30 40 29 14 15 107
2018 56 17 39 32 17 15 94
Spolu 592 223 369 321 156 165 974

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1736 470 1266 144 66 78 1880
2010 1746 530 1216 183 41 142 1929
2011 1938 559 1379 326 84 242 2264
2012 2010 564 1446 295 67 228 2305
2013 2165 597 1568 275 76 199 2440
2014 1737 496 1241 258 46 212 1995
2015 1750 512 1238 211 61 150 1961
2016 1619 474 1145 168 57 111 1787
2017 1538 469 1069 123 29 94 1661
2018 1436 451 985 77 26 51 1513
Spolu 17675 5122 12553 2060 553 1507 19735

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 42 14 28 26 14 12 74
2010 53 25 28 48 25 23 109
2011 38 20 18 29 13 16 72
2012 53 20 33 26 8 18 87
2013 71 24 47 34 17 17 112
2014 77 24 53 34 16 18 117
2015 74 23 51 29 15 14 107
2016 58 26 32 34 17 17 95
2017 70 30 40 29 14 15 107
2018 56 17 39 32 17 15 94
Spolu 592 223 369 321 156 165 974

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme