Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1997
Adresa: Trnava
Webová stránka školy: http://www.ucm.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1464 300 1164 934 239 695 2398
2010 1350 320 1030 569 170 399 1919
2011 1733 408 1325 462 125 337 2195
2012 1466 325 1141 381 82 299 1847
2013 1093 275 818 375 102 273 1468
2014 1501 367 1134 423 118 305 1924
2015 1418 358 1060 447 137 310 1865
2016 1485 364 1121 365 99 266 1850
2017 1402 373 1029 369 114 255 1771
Spolu 12912 3090 9822 4325 1186 3139 17237

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 6 3 3 8 3 5 14
2011 9 4 5 4 1 3 13
2012 22 7 15 8 3 5 30
2013 22 5 17 8 5 3 30
2014 20 7 13 8 1 7 28
2015 14 6 8 12 4 8 26
2016 22 10 12 6 3 3 28
2017 27 13 14 10 4 6 37
Spolu 142 55 87 64 24 40 206

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1464 300 1164 934 239 695 2398
2010 1350 320 1030 569 170 399 1919
2011 1733 408 1325 462 125 337 2195
2012 1466 325 1141 381 82 299 1847
2013 1093 275 818 375 102 273 1468
2014 1501 367 1134 423 118 305 1924
2015 1418 358 1060 447 137 310 1865
2016 1485 364 1121 365 99 266 1850
2017 1402 373 1029 369 114 255 1771
Spolu 12912 3090 9822 4325 1186 3139 17237

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 6 3 3 8 3 5 14
2011 9 4 5 4 1 3 13
2012 22 7 15 8 3 5 30
2013 22 5 17 8 5 3 30
2014 20 7 13 8 1 7 28
2015 14 6 8 12 4 8 26
2016 22 10 12 6 3 3 28
2017 27 13 14 10 4 6 37
Spolu 142 55 87 64 24 40 206

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme