Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1970
Adresa: Košice
Webová stránka školy: http://www.uvlf.sk

(pôvodne Vysoká škola veterinárska, vznikla z jednej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorá zostala v Košiciach po zániku Vys. školy poľn. a les. inž.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 165 55 110 25 9 16 190
2010 181 54 127 27 9 18 208
2011 234 62 172 19 4 15 253
2012 274 53 221 25 5 20 299
2013 263 56 207 43 15 28 306
2014 302 45 257 28 5 23 330
2015 345 61 284 25 8 17 370
2016 391 73 318 13 0 13 404
2017 366 57 309 1 0 1 367
Spolu 2521 516 2005 206 55 151 2727

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 0 6 10 5 5 19
2010 14 3 11 25 15 10 44
2011 15 6 9 5 3 2 22
2012 17 7 10 1 0 1 27
2013 19 7 12 2 0 2 27
2014 18 6 12 4 2 2 28
2015 9 1 8 2 0 2 12
2016 33 9 24 9 4 5 48
2017 14 3 11 3 1 2 24
Spolu 145 42 103 61 30 31 251

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 165 55 110 25 9 16 190
2010 181 54 127 27 9 18 208
2011 234 62 172 19 4 15 253
2012 274 53 221 25 5 20 299
2013 263 56 207 43 15 28 306
2014 302 45 257 28 5 23 330
2015 345 61 284 25 8 17 370
2016 391 73 318 13 0 13 404
2017 366 57 309 1 0 1 367
Spolu 2521 516 2005 206 55 151 2727

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 0 6 10 5 5 19
2010 14 3 11 25 15 10 44
2011 15 6 9 5 3 2 22
2012 17 7 10 1 0 1 27
2013 19 7 12 2 0 2 27
2014 18 6 12 4 2 2 28
2015 9 1 8 2 0 2 12
2016 33 9 24 9 4 5 48
2017 14 3 11 3 1 2 24
Spolu 145 42 103 61 30 31 251

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme