Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2006
Adresa: Košice
Webová stránka školy: http://www.vsbm.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 128 74 54 233 160 73 361
2010 325 216 109 401 262 139 726
2011 526 339 187 557 339 218 1083
2012 719 457 262 672 447 225 1391
2013 634 401 233 610 395 215 1244
2014 638 431 207 562 374 188 1200
2015 463 307 156 422 288 134 885
2016 331 240 91 304 215 89 635
2017 215 156 59 311 229 82 526
2018 115 76 39 288 205 83 403
Spolu 4094 2697 1397 4360 2914 1446 8454

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 128 74 54 233 160 73 361
2010 325 216 109 401 262 139 726
2011 526 339 187 557 339 218 1083
2012 719 457 262 672 447 225 1391
2013 634 401 233 610 395 215 1244
2014 638 431 207 562 374 188 1200
2015 463 307 156 422 288 134 885
2016 331 240 91 304 215 89 635
2017 215 156 59 311 229 82 526
2018 115 76 39 288 205 83 403
Spolu 4094 2697 1397 4360 2914 1446 8454

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme