Vysoká škola múzických umení v Bratislave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 1949
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.vsmu.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 325 126 199 0 0 0 325
2010 325 139 186 0 0 0 325
2011 342 131 211 0 0 0 342
2012 326 133 193 0 0 0 326
2013 361 156 205 0 0 0 361
2014 331 149 182 0 0 0 331
2015 333 148 185 0 0 0 333
2016 339 137 202 0 0 0 339
2017 326 148 178 0 0 0 326
Spolu 3008 1267 1741 0 0 0 3008

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 28 15 13 38 21 17 66
2010 27 13 14 35 17 18 62
2011 17 12 5 8 4 4 25
2012 23 9 14 14 8 6 37
2013 15 8 7 10 3 7 25
2014 21 11 10 13 8 5 34
2015 15 8 7 4 3 1 19
2016 10 5 5 7 6 1 17
2017 14 9 5 7 4 3 21
Spolu 170 90 80 136 74 62 306

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 325 126 199 0 0 0 325
2010 325 139 186 0 0 0 325
2011 342 131 211 0 0 0 342
2012 326 133 193 0 0 0 326
2013 361 156 205 0 0 0 361
2014 331 149 182 0 0 0 331
2015 333 148 185 0 0 0 333
2016 339 137 202 0 0 0 339
2017 326 148 178 0 0 0 326
Spolu 3008 1267 1741 0 0 0 3008

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 28 15 13 38 21 17 66
2010 27 13 14 35 17 18 62
2011 17 12 5 8 4 4 25
2012 23 9 14 14 8 6 37
2013 15 8 7 10 3 7 25
2014 21 11 10 13 8 5 34
2015 15 8 7 4 3 1 19
2016 10 5 5 7 6 1 17
2017 14 9 5 7 4 3 21
Spolu 170 90 80 136 74 62 306

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme