Afganistan - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Afganistan v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Afganistan: 57.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 11 116 224)

V roku 2010 bolo v štáte Afganistan: 10% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 929 900)

V roku 2010 bolo v štáte Afganistan: 25.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 940 544).

V roku 2010 bolo v štáte Afganistan: 6.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 331 631).

Afganistan - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Afganistan

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Afganistan

Afganistan - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 426 278 94.7 % 210 330 4.5 % 9 348 0.2 % 28 044 0.6 % 4 674 000
1955 4 852 280 94 % 252 938 4.9 % 15 486 0.3 % 36 134 0.7 % 5 162 000
1960 5 328 900 93 % 320 880 5.6 % 22 920 0.4 % 51 570 0.9 % 5 730 000
1965 5 869 600 92 % 395 560 6.2 % 38 280 0.6 % 70 180 1.1 % 6 380 000
1970 6 321 672 88.8 % 555 282 7.8 % 92 547 1.3 % 149 499 2.1 % 7 119 000
1975 6 870 569 85.7 % 761 615 9.5 % 152 323 1.9 % 232 493 2.9 % 8 017 000
1980 6 923 260 82 % 962 502 11.4 % 227 961 2.7 % 320 834 3.8 % 8 443 000
1985 5 924 875 77.5 % 1 100 880 14.4 % 267 575 3.5 % 351 670 4.6 % 7 645 000
1990 5 952 000 75 % 1 245 952 15.7 % 309 504 3.9 % 428 544 5.4 % 7 936 000
1995 8 112 756 73.2 % 1 573 786 14.2 % 720 395 6.5 % 676 063 6.1 % 11 083 000
2000 8 575 091 67.9 % 1 793 318 14.2 % 1 439 706 11.4 % 820 885 6.5 % 12 629 000
2005 10 322 434 64.6 % 1 741 711 10.9 % 2 844 262 17.8 % 1 086 572 6.8 % 15 979 000
2010 11 116 224 57.6 % 1 929 900 10 % 4 940 544 25.6 % 1 331 631 6.9 % 19 299 000