Albánsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Albánsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Albánsko: 0.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 17 017)

V roku 2010 bolo v štáte Albánsko: 9.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 240 669)

V roku 2010 bolo v štáte Albánsko: 82% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 993 420).

V roku 2010 bolo v štáte Albánsko: 7.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 179 894).

Viac informácií o štáte Albánsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Albánsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Albánsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Albánsko

Albánsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 419 580 56.7 % 142 080 19.2 % 173 160 23.4 % 5 920 0.8 % 740 000
1955 462 289 55.1 % 180 385 21.5 % 187 936 22.4 % 8 390 1 % 839 000
1960 319 476 33.7 % 287 244 30.3 % 322 320 34 % 18 960 2 % 948 000
1965 337 922 31.7 % 327 262 30.7 % 373 100 35 % 27 716 2.6 % 1 066 000
1970 354 816 28.8 % 357 280 29 % 480 480 39 % 39 424 3.2 % 1 232 000
1975 347 763 24.1 % 392 496 27.2 % 645 021 44.7 % 56 277 3.9 % 1 443 000
1980 324 324 18.9 % 401 544 23.4 % 916 344 53.4 % 73 788 4.3 % 1 716 000
1985 281 010 14.5 % 395 352 20.4 % 1 166 676 60.2 % 93 024 4.8 % 1 938 000
1990 227 939 10.3 % 373 997 16.9 % 1 491 562 67.4 % 119 502 5.4 % 2 213 000
1995 128 280 6 % 412 634 19.3 % 1 468 806 68.7 % 128 280 6 % 2 138 000
2000 27 859 1.3 % 422 171 19.7 % 1 564 390 73 % 128 580 6 % 2 143 000
2005 20 574 0.9 % 297 180 13 % 1 817 370 79.5 % 150 876 6.6 % 2 286 000
2010 17 017 0.7 % 240 669 9.9 % 1 993 420 82 % 179 894 7.4 % 2 431 000