Alžírsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Alžírsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Alžírsko: 11.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 947 242)

V roku 2010 bolo v štáte Alžírsko: 38.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 10 030 964)

V roku 2010 bolo v štáte Alžírsko: 39.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 10 108 523).

V roku 2010 bolo v štáte Alžírsko: 10.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 740 418).

Alžírsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Alžírsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Alžírsko

Alžírsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 229 487 80.7 % 927 657 17.7 % 73 374 1.4 % 15 723 0.3 % 5 241 000
1955 4 621 889 81.1 % 968 830 17 % 91 184 1.6 % 17 097 0.3 % 5 699 000
1960 5 016 298 82.6 % 874 512 14.4 % 163 971 2.7 % 18 219 0.3 % 6 073 000
1965 5 156 566 80.9 % 917 856 14.4 % 267 708 4.2 % 25 496 0.4 % 6 374 000
1970 5 225 600 73.6 % 1 363 200 19.2 % 475 700 6.7 % 21 300 0.3 % 7 100 000
1975 5 379 272 64.1 % 2 139 960 25.5 % 822 416 9.8 % 50 352 0.6 % 8 392 000
1980 5 542 272 54.4 % 3 097 152 30.4 % 1 416 132 13.9 % 132 444 1.3 % 10 188 000
1985 5 306 992 43.6 % 4 162 824 34.2 % 2 410 056 19.8 % 267 784 2.2 % 12 172 000
1990 4 954 976 34.4 % 5 171 036 35.9 % 3 745 040 26 % 504 140 3.5 % 14 404 000
1995 4 505 952 26.4 % 6 366 364 37.3 % 5 427 624 31.8 % 768 060 4.5 % 17 068 000
2000 3 973 860 19.8 % 7 767 090 38.7 % 7 064 640 35.2 % 1 264 410 6.3 % 20 070 000
2005 3 351 385 14.5 % 9 175 861 39.7 % 8 667 375 37.5 % 1 918 379 8.3 % 23 113 000
2010 2 947 242 11.4 % 10 030 964 38.8 % 10 108 523 39.1 % 2 740 418 10.6 % 25 853 000