Arménsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Arménsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Arménsko: 0.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 14 712)

V roku 2010 bolo v štáte Arménsko: 5.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 139 764)

V roku 2010 bolo v štáte Arménsko: 75.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 846 356).

V roku 2010 bolo v štáte Arménsko: 18.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 451 168).

Viac informácií o štáte Arménsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Arménsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Arménsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Arménsko

Arménsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 53 218 5.9 % 358 094 39.7 % 417 626 46.3 % 73 062 8.1 % 902 000
1955 60 477 5.7 % 392 570 37 % 519 890 49 % 88 063 8.3 % 1 061 000
1960 47 150 4.1 % 376 050 32.7 % 602 600 52.4 % 124 200 10.8 % 1 150 000
1965 48 868 3.8 % 378 084 29.4 % 712 444 55.4 % 145 318 11.3 % 1 286 000
1970 53 585 3.5 % 382 750 25 % 904 821 59.1 % 189 844 12.4 % 1 531 000
1975 55 680 3 % 380 480 20.5 % 1 161 856 62.6 % 259 840 14 % 1 856 000
1980 49 588 2.3 % 355 740 16.5 % 1 425 116 66.1 % 327 712 15.2 % 2 156 000
1985 39 627 1.7 % 312 354 13.4 % 1 603 728 68.8 % 377 622 16.2 % 2 331 000
1990 29 616 1.2 % 269 012 10.9 % 1 742 408 70.6 % 424 496 17.2 % 2 468 000
1995 20 475 0.9 % 218 400 9.6 % 1 635 725 71.9 % 400 400 17.6 % 2 275 000
2000 13 698 0.6 % 168 942 7.4 % 1 712 250 75 % 388 110 17 % 2 283 000
2005 11 940 0.5 % 157 608 6.6 % 1 807 716 75.7 % 410 736 17.2 % 2 388 000
2010 14 712 0.6 % 139 764 5.7 % 1 846 356 75.3 % 451 168 18.4 % 2 452 000