Bangladéš - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Bangladéš v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Bangladéš: 31.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 33 044 572)

V roku 2010 bolo v štáte Bangladéš: 24.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 25 171 884)

V roku 2010 bolo v štáte Bangladéš: 39.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 41 331 612).

V roku 2010 bolo v štáte Bangladéš: 3.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 039 932).

Bangladéš - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Bangladéš

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Bangladéš

Bangladéš - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 20 407 329 78.3 % 4 352 521 16.7 % 1 251 024 4.8 % 52 126 0.2 % 26 063 000
1955 21 673 860 78 % 4 612 642 16.6 % 1 417 137 5.1 % 83 361 0.3 % 27 787 000
1960 23 075 080 77.2 % 4 991 630 16.7 % 1 733 620 5.8 % 89 670 0.3 % 29 890 000
1965 25 166 374 77.9 % 4 813 594 14.9 % 2 196 808 6.8 % 161 530 0.5 % 32 306 000
1970 28 340 685 78.3 % 4 669 155 12.9 % 2 931 795 8.1 % 253 365 0.7 % 36 195 000
1975 31 731 678 77.4 % 4 386 679 10.7 % 4 509 670 11 % 327 976 0.8 % 40 997 000
1980 31 301 812 66.8 % 8 106 607 17.3 % 6 935 132 14.8 % 515 449 1.1 % 46 859 000
1985 31 858 925 59.3 % 11 819 500 22 % 9 025 800 16.8 % 1 074 500 2 % 53 725 000
1990 34 138 050 55.5 % 13 593 710 22.1 % 12 117 470 19.7 % 1 660 770 2.7 % 61 510 000
1995 35 302 552 50.3 % 16 282 688 23.2 % 16 493 240 23.5 % 2 245 888 3.2 % 70 184 000
2000 35 758 872 44.4 % 18 201 588 22.6 % 23 678 172 29.4 % 2 899 368 3.6 % 80 538 000
2005 35 320 544 38.6 % 19 673 360 21.5 % 33 032 944 36.1 % 3 385 648 3.7 % 91 504 000
2010 33 044 572 31.9 % 25 171 884 24.3 % 41 331 612 39.9 % 4 039 932 3.9 % 103 588 000