Belize - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Belize v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Belize: 6.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 328)

V roku 2010 bolo v štáte Belize: 45.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 89 180)

V roku 2010 bolo v štáte Belize: 38.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 75 460).

V roku 2010 bolo v štáte Belize: 9.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 17 836).

Belize - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Belize

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Belize

Belize - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 956 11.8 % 29 946 71.3 % 3 318 7.9 % 3 780 9 % 42 000
1955 4 884 11.1 % 31 504 71.6 % 3 476 7.9 % 4 136 9.4 % 44 000
1960 6 500 12.5 % 36 088 69.4 % 4 212 8.1 % 5 200 10 % 52 000
1965 5 445 9.9 % 40 480 73.6 % 5 720 10.4 % 3 410 6.2 % 55 000
1970 5 481 8.7 % 47 943 76.1 % 8 883 14.1 % 693 1.1 % 63 000
1975 5 893 8.3 % 52 398 73.8 % 11 644 16.4 % 994 1.4 % 71 000
1980 5 929 7.7 % 55 132 71.6 % 14 784 19.2 % 1 232 1.6 % 77 000
1985 8 463 9.3 % 60 515 66.5 % 18 109 19.9 % 3 731 4.1 % 91 000
1990 10 197 9.9 % 62 933 61.1 % 23 072 22.4 % 6 695 6.5 % 103 000
1995 11 036 8.9 % 75 392 60.8 % 29 140 23.5 % 8 432 6.8 % 124 000
2000 11 600 8 % 83 230 57.4 % 39 875 27.5 % 10 295 7.1 % 145 000
2005 12 337 7.3 % 87 204 51.6 % 55 939 33.1 % 13 351 7.9 % 169 000
2010 13 328 6.8 % 89 180 45.5 % 75 460 38.5 % 17 836 9.1 % 196 000