Benin - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Benin v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Benin: 55% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 3 068 450)

V roku 2010 bolo v štáte Benin: 19.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 093 484)

V roku 2010 bolo v štáte Benin: 21.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 216 222).

V roku 2010 bolo v štáte Benin: 3.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 200 844).

Viac informácií o štáte Benin nájdete v digitálnej encyklopédii.

Benin - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Benin

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Benin

Benin - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 138 809 88.9 % 110 166 8.6 % 28 182 2.2 % 2 562 0.2 % 1 281 000
1955 1 139 476 88.4 % 113 432 8.8 % 32 225 2.5 % 2 578 0.2 % 1 289 000
1960 1 171 707 87.9 % 122 636 9.2 % 35 991 2.7 % 2 666 0.2 % 1 333 000
1965 1 242 360 87 % 139 944 9.8 % 42 840 3 % 2 856 0.2 % 1 428 000
1970 1 357 080 86 % 165 690 10.5 % 52 074 3.3 % 3 156 0.2 % 1 578 000
1975 1 518 950 85 % 196 570 11 % 69 693 3.9 % 3 574 0.2 % 1 787 000
1980 1 674 368 82.4 % 229 616 11.3 % 123 952 6.1 % 6 096 0.3 % 2 032 000
1985 1 815 004 77.3 % 298 196 12.7 % 216 016 9.2 % 18 784 0.8 % 2 348 000
1990 1 992 536 72.8 % 416 024 15.2 % 301 070 11 % 27 370 1 % 2 737 000
1995 2 240 940 67.6 % 600 015 18.1 % 424 320 12.8 % 49 725 1.5 % 3 315 000
2000 2 487 295 63.5 % 732 479 18.7 % 626 720 16 % 74 423 1.9 % 3 917 000
2005 2 807 160 59.6 % 899 610 19.1 % 885 480 18.8 % 117 750 2.5 % 4 710 000
2010 3 068 450 55 % 1 093 484 19.6 % 1 216 222 21.8 % 200 844 3.6 % 5 579 000